iTLasts.nl

Voor informatieanalyse en Ontwerp, Informatiemanagement, Projectleiding en Beheer

Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

tli3nwtrans

service

Get Adobe Flash player
Maandag, 19 februari 2018

qu-ootje

Vele vrienden verzwijgen ons onze zwakheden om ze aan anderen te vertellen.
Hersens zijn geweldig, ik wou dat iedereen er had

Mijn websites

  

 

 

 

Mijn Forever-site

 

 

Bekijk ook mijn andere sites:

 

  

 

Mijn persoonlijke site

 

 

 

 

en verder:

 

 

 

 

 

View Ton Lit's profile on LinkedIn

 

Websites van mijn werkgevers:

 

Gedurende mijn werkzaamheden bij de Gemeente Amsterdam heb ik ook een aantal applicaties zelf gebouwd. De progammeeromgeving was Clipper/dBase en alle systemen waren voor het netwerk, dus multi-user en werden gebruikt door tussen de 5 en 25 gebruikers. Alle werkzaamheden, vanaf het eerste verkennende gesprek tot en met de implementatie en nazorg werden door mij gedaan. Het betrof onder meer de volgende applicaties:

 • een projectenadministratie
 • een tijdverantwoordingssysteem
 • een agendasysteem met gekoppeld factuurindicatiesysteem waarin de mandatering en de factuurfiattering zijn vastgelegf en geregeld
 • klachtenregistratie en -afhandeling
 • een registratiesysteem voor milieuovertredingen
 • een meerjaren projecten exploitatiesysteem voor de registratie van infrastructurele wekzaamheden incl. grafische registratie
 • een voertuig- en rittenadministratie voor de stadsreiniging
 • een administratief systeem voor de weegbruggegevens van de vuilstortplaatsen
 • een woningverhuuradministratie

De projectadministratie tijdverantwoording en factuurindicatie waren geïntegreerd.

Gepubliceerd in Mijn opdrachten

Projectleider kantoorautomatisering Personele en Documentenbeveiliging 

In mijn functie als chef Bedrijfseconomische en Administratieve zaken had ik regelmatig contact met het hoofd van de afdeling Personele en Documentenbeveiliging van de Dienst Bedrijfsveiligheid in Groningen.

Deze vestigingsplaats ondervond men als nadelig omdat een groot deel van de communicatie plaats vond met diensten zoals de Bedrijfsveiligheid zelf maar ook de BVD, LUWID, MARID e.d.. (veiligheidsdiensten). 

Gepubliceerd in Mijn opdrachten

Directoraat Automatisering

 

Het Directoraat automatisering was verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de volledige PTT-organisatie. Binnen dit directoraat heb ik onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

Gepubliceerd in Mijn opdrachten

Afspraken- en agendasysteem Re-integratecoaching.

De re-integratiefunctie van UWV was opgedeeld in een centrale staf en ca. 130 regionale (gemeentelijke) re-integratieafdelingen verspreid over het land. Deze organisatie had tot doel het begeleiden en vcontroleren van de werkzoekenden en het onderhouden van de contacten m.b.t. de re-integratie tussen werkzoelende, re-integratiebedrijven en gemeente.

Bij de aanvang van mijn opdracht binnen UWV bestond er een basis-agendasysteem, waarmee de afspraken tussen werkzoekende en re-integratiecoach werden vastgelegd.

Vanuit mijn functie als functioneel beheerder van de stafafdeling voor re-integratie en businessanalist heb ik dit uitgebouwd tot een volwaardig agendasysteem met geautomatiseerde brievenopmaak en rappelering en een managentinformatiesysteem.

Gepubliceerd in Mijn opdrachten

   Kernteam E-Business

 

Een team van Wielandt & Partners consultants heeft dienstverlening ontwikkeld, toegespitst op e-business vraagstukken. Als lid van dit team medeverantwoordelijk voor de oplevering van de volgende deliverables:

 • Businessplan
 • Business case workshop
 • Visiedocument
 • Marktanalyse
 • Marketingplan
 • Ontwikkeling aanpak realisatie en inrichting website
Gepubliceerd in Mijn opdrachten

Inrichten en implementeren SharePoint

 

 

Het opzetten van een ‘virtueel kantoor’ voor de Wielandt & Partners organisatie in SharePoint. Het virtueel kantoor maakt de kantoormedewerkers minder afhankelijk van de werkplek en is tevens bedoeld om ook de consultants te betrekken bij de ontwikkeling van het bedrijf.

Het systeem fungeert enerzijds als Document Management Systeem en anderzijds als communicatieplatform naar en tussen de medewerkers.

Als lid van het projectteam verantwoordelijk voor de oplevering van de volgende deliverables:

 • Plan van Aanpak.
 • Ontwerp document managementstructuur.
 • Functionele specificaties
 • Realisatie, implementatie en testen
 • Document management in Sharepoint.
 • Opzetten en verankeren beheerorganisatie.
 • In een iteratieve aanpak uitgebouwd tot ‘virtueel kantoor’
Gepubliceerd in Mijn opdrachten

Ik heb in mijn loopbaan als consultant diverse functies bekleed. De functies die mij het meest na aan het hart ligt zijn de functie van informatieanalist en daarnaast een functie in het functioneel beheer.
Vanuit deze functies functioneer ik het best, omdat deze dicht bij de business staan en ik daardoor mijn kwaliteiten om processen en systemen te kunnen doorgronden en optimaliseren kan gebruiken.

Mijn motivatie om – als ervaren gebruiker van geautomatiseerde systemen in diverse administratieve functies – de ICT in te stappen was dat ik ervoer dat ICT-projecten meestal een te technische aanpak hadden en te weinig rekening hielden met de gebruikersbehoeften. Ik ondervond dat aan den lijve op de afdeling Calculatie  bij het telefoondistrict Utrecht. Allerlei administraties "gingen in de computer",  maar ik had daar niets over te zeggen. Er kwamen groene tv's en we moesten onze gegevens voortaan op een rare onpersoonlijke manier inkloppen. Daar ging mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk!

De druppel kwam een paar jaar later. Ik was inmiddels hoofd van een afdeling en ik beheerde een geautomatiseerd systeem dat voor 38 dienstonderdelen de vrijwilligersorganisatie in kaart bracht en waarin onder meer de emolumenten werden vastgelegd en berekend. Ik had een grote hoeveelheid verbeteringen in gedachten, maar ik kreeg vrijwel overal een njet op. Niet mogelijk! En dat terwijl de mogelijkheden toch eindeloos zouden zijn?
Ik ging dus de BedrijfsInformatieKunde in. Ik wilde aan de "goede" kant van de IT komen. Mede door mijn slechte ervaringen dus.

Ik kan me daarom – en mede door mijn bedrijfskundige en bedrijfsadministratieve achtergrond – uitstekend inleven in wat de werkelijke behoeften zijn van een organisatie. En daar waar – door wat voor omstandigheden dan ook – de businessfuncties niet geheel kunnen worden gerealiseerd weet ik de noodzakelijke compromissen te sluiten.

Ik heb van nature een pragmatische aanpak, een uitstekend inlevingsvermogen en een ontspannen omgang met mensen en weet met die instrumenten de juiste informatie van manager en medewerker te verkrijgen en om te zetten in een  businessmodel en functionele eisen.
Ondanks het feit dat de nieuwe generaties gebruikers meer zijn opgegroeid met computers in het algemeen en geautomatiseerde systemen in het bijzonder merk ik nog steeds dat er een gat is tussen de taal en belevingswereld van de ICT-professional en de wereld van de professional aan de businesskant. Er is nog steeds grote behoefte aan bruggenbouwers. Ik ben zo’nbruggenbouwer.

In mijn 22-jarige carrière als consultant ben ik voornamelijk bij 3 cliënten van mijn 2 consultancy-werkgevers gedetacheerd geweest:
 - 8,5 jaar Gemeente Amsterdam, beheer openbare ruimten (Openbare Werken, Stedelijk Beheer, Dienst Binnenstad)
 - 8 jaar Energie Noord-West/NUON
 - 5 jaar UWV

Hieruit mag u concluderen  dat ik een gewaardeerd en nuttig medewerker ben geweest. Men heeft mij - als externe medewerker – een veelheid aan opdrachten gegund. Ondanks diverse reorganisaties en bezuinigingsoperaties (ook personeelsreducties) ben ik zonder onderbreking bij die cliënten ingehuurd geweest. Mijn bindende eigenschappen en compromissen hebben bij bijvoorbeeld het UWV-project (140 deelnemende afdelingen met meer dan 700 medewerkers), de NUON (samenbrengen informatiebehoeften  van 4 verschillende bedrijven) en het toenmalige Staatsbedrijf der PTT.

Mijn specialisme is generalisme. Juist doordat ik altijd een generalist ben gebleven kan ik me objectief inleven in de problematiek van de organisatie. Natuurlijk weet ik me binnen de opdracht wel te specialiseren op de taak die me is toebedeeld.
Ik geniet van chaos. Daar waar anderen gestressed of zelfs in paniek raken van wanorde ontstaat bij mij juist rust en zie ik vaak kans om snel te komen tot inzicht en structurering. Ik heb een talent om snel te wisselen van helikopterniveau naar detail en terug.
Daardoor heb ik ook diverse malen de gelegenheid gekregen om zowel mee te werken aan de beleidsvorming als aan het proces- en systeemontwerp.
Ik heb een neus voor beren op de weg, maar heb die neus nog wel eens gestoten tegen onbegrip of onvermogen van (project)organisaties om mijn signalen op te pakken. Waar ik vroeger mijnbezwaren nog wel eens wilde laten varen ben ik nu vasthoudender. Dat kan wel eens eigenwijs overkomen.
Diezelfde neus werkt goed bij het snel opsporen van de mankementen en misvattingen in de bestaande werkwijzen en procesgang. Ik heb altijd een flinke portie lol in het werk. Het is leuk en zeer bevredigend om met een variëteit aan karakters samen te werken en dan toch een hecht team te kunnen smeden en tot een goed resultaat te komen.
Ik ben niet al te formeel, niet al te autoritair, maar als het erop aankomt heb ik wel de touwtjes in handen. Mijn ervaring tot nu toe is dat mensen graag voor en met mij werken.

Gepubliceerd in Even voorstellen

NUON logo  Special  Products 

 

 

 Opzetten en inrichten van de afdeling Special Products binnen het Competence Center ERP. Een inventarisatie van alle informatiesystemen en ict-hulpmiddelen, geërfd van de diverse fusiepartners. In totaal bleken er ruim 3.400 systemen en systeempjes te worden gebruikt. Aangezien inmiddels was overgegaan op een uitgebreide inzet van SAP-applicaties hebben we het beleid "Alles in SAP, tenzij" geformuleerd.

Gepubliceerd in Mijn opdrachten

logo wielandt  Informatieplan

 

Wielandt en Partners was organisch gegroeid en de IT-ondersteuning volgde die groei al even organisch.
Een gevolg daarvan was dat er diverde administratieve systemen ontwikkeld of aangeschafd werden die niet of slechts met inspanning aan elkaar konden worden gekoppeld.
Voor de consultants was geen geautomatiseerde ondersteuning aanwezig.

De directie heeft mij de opdracht gegeven om een korte en middellange termijnvisie te maken voor het volledig herinrichten van de geautomatiseerde ondersteuning van het hoofdkantoor, zo mogelijk ingericht als virtueel kantoor.

Gepubliceerd in Mijn opdrachten

logo uwv

Business analist

De afdeling Processen en systemen is een stafafdeling die zorg draagt voor het beleid en de aansturing van de divisie Werk van het UWV.

Het accent daarbij lag op het Casemanagement en later de re-integratiefunctie.

In de uitvoering zijn zo'n 700 medewerkers werkzaam; het overgrote deel daarvan als re-integratiecoach.

Gepubliceerd in Mijn opdrachten
StartVorige12VolgendeEinde
Pagina 1 van 2

Netwerken? Niet gewoon maar met meetmatch.

Zó ontmoet je de mensen die het meest waardevol voor je zijn!

 

BitterBallenBorrel Groene Hart
Tulip Inn Bodegraven

 

Agenda voor alle borrels in Nederland

 
seattle 5k
slidebar